Prowadzimy zajęcia z dziećmi, których trudności związane są zaburzeniami procesu integracji sensorycznej oraz z dziećmi, których trudności wynikają również z zaburzeń rozwojowych.